Schmetterling International GmbH & Co. KG

Geschwand 131 | 91286 Obertrubach-Geschwand | Duitsland

T +49 9197 6282-100 | F +49 9197 6282-182
info@schmetterling.de | www.schmetterling.de

Directeur: Anya Müller-Eckert, Ömer Karaca

Locatie: Geschwand | HRA Bamberg 10258 | UStID: DE 228 187 638
Persoonlijk aansprakelijke partner: Schmetterling Verwaltungs-GmbH | Sitz Geschwand | HRB Bamberg 4749

 

Online geschillen oplossen overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening:
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillen (ODR-platform). U kunt dit terugvinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

In overeenstemming met § 37 VSBG zijn wij verplicht u te informeren dat er geschillencommissies zijn opgericht voor geschillen tussen consumenten en bedrijven. De algemene arbitrage-instantie voor consumenten is het Zentrum für Schlichtung e.V. – Straßburger Str. 8 – 77694 Kehl (e-mail: mail@verbraucher-schlichter.de). U kunt contact opnemen met deze instantie, maar deelname is vrijwillig voor beide partijen.

We nemen momenteel niet deel aan geschillen oplossing procedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Concept, design en realisatie

Schmetterling International GmbH & Co. KG

www.schmetterling.de

Copyright:
Illus_man/Shutterstock.com
Toria/Shutterstock.com
SPOTLIGHT Bild Urhebernachweis: © d1sk/stock.adobe.com
2,3 butterfly Bild Urhebernachweis: © Syda Productions/stock.adobe.com